An Dưỡng Vision Retreat Monaco 2016 - Salle Des Etoiles Monaco

Du au

De 15h00 à 12h00

Salle Des Etoiles Monaco

26 Avenue Princesse Grace
98000 Monte-Carlo
AN DƯỠNG VISION RETREAT 2016 MONACO sẽ được diễn ra từ ngày 14 - 18/09/2016 tại Salle Des Étoiles và Monte Carlo Bay.

Ưu tiên đăng ký 1: 15 - 19/02/2016 (MRE 2x+ trong 2015)
Ưu tiên đăng ký 2: 22 - 26/02/2016 (MRE 1x trong 2015)
Ưu tiên đăng ký 3: 29/02 - 04/3/2016 (MSO 2x+ trong 2015)
Ưu tiên đăng ký 4: 07/3 - 11/3/2016 (MSO 1x trong 2015)

Liệu chúng ta sẽ hội ngộ tại Monaco chăng? Hãy phấn đấu đạt tiêu chuẩn và chuẩn bị đăng ký ngay!

0 Commentaire Soyez le premier à réagir

Salle Des Etoiles Monaco Les prochaines sorties

Aucun événement prévu à Salle Des Etoiles Monaco pour le moment ! Vous souhaitez créer un événement à Salle Des Etoiles Monaco ?

Événements similaires

1 Smiles, drinks, beer!

Smiles, drinks, beer!

- De 18h30 à 21h00
Crem - Club Des Résidents Etrangers De Monaco , Monte-Carlo